Eğitim Tarihi - 1328 (1912) Tarihli KIZ MEKTEBİ Fotoğraf