1927 yılı Kız Muallim Mektebi Konferans Salonunda edebiyat muallimi Süleyman beyin konferansı fotoğraf