• Auction Rules
Lot Number: 1518 » Kitap

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE 1321 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS. ELLİ DOKUZUNCU DEFA, İstanbul, Alem Matbaası, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1319 [1903]. 956 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1519 » Kitap

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE 1318 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS. ELLİ ALTINCI DEFA. İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, Serviçen Matbaası, 1316 [1900]. 2+800 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1520 » Kitap

NEVSÂL-İ MARİFET 9. SENE. 1306 SENE-İ KAMERİYESİNE MÜSADİF 1267 SENE-İ ŞEMSİYESİÇÜN TAKVİM-İ EBÜZZİYA, Ebüzziya Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1306 [1889]. 4+240+16 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1521 » Kitap

DURÛB-I EMSÂL-İ OSMANİYE, İbrahim Şinasi; Ebüzziya Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1302 ]1884]. 510 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1522 » Kitap

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALUL GAZİLER SALNAMESİ İstanbul, İsmail Hakkı ve Şürekası, Malul Gaziler Neşriyat Şirketi - Arşak Garoyan Matbaası, 1927. 1296+7 (Türkçe)+ 955 (Fransızca)

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1523 » Kitap

Baskı KUR’AN 1312 (186) tarihli

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1524 » Kitap

GÜLHANE HATTI VE BAZI NİZAMÂT VE TALİMÂTİstanbul, Takvimhane-i Amire, 1267 [1851] 142 s.

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1525 » Kitap

CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLÂMİYE SÂLNÂMESİ, İstanbul, Hikmet- Matbaa-i İslamiyesi, 1332 [1916]. 280+2 s., resimli.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1526 » Kitap

DEFTER-İ KÜTÜPHANE-İ EBUSİFİY, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1304 [1886], 398 s.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1527 » Kitap

MUKAYESELİ TÜRKÇE VE FRANSIZCA DURUB-I EMSÂL, İzzet Hâmit, 1339 (1923) 64 sayfa

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1528 » Kitap

PİYER LOTİ’NİN MEKTUBLARI, Pierre Loti [Julien Viaud], mütercimi: Abdullah Niyazi, İstanbul, Şant Matbaası, t.y.. 111 s, 1 levha.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1529 » Kitap

HİKAYE-İ MAHMUD İLE ELİF’DİR, 48 s, resimli. Taş baskı.

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1530 » Kitap

ŞAH İSMAİL HİKAYESİ, 1331 (1915) Emniyet Matbaası 40 s. Taşbaskı Kenarında Derdi Yok ile Zülf-i Siyah hikayesi vardır.

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1531 » Kitap

KARADAĞ ORDUSU, Mehmed Subhi, İstanbul, 1317 [1901], Feridiye Matbaası, 92 s. + 4 sayfa taşbaskı gravürlü.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1532 » Kitap

BOSNA VE HERSEK, İstanbul, Karabet Matbaası, 1324 [1908]. 15 s.

 • Starting Bid

  170 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1533 » Kitap

OSMANLI HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ SÂLNÂMESİ. 1329-1331 Senesi: İstanbul, 1329[1913], Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 407 s. 2 levha, resimli.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1534 » Kitap

MÜZE-İ HÜMAYUN MESKÛKÂT-I İSLÂMİYE KISMINDAN MESKÛKÂT-I TÜRKMANİYE KATALOĞU İsmail Galib stanbul Mihran Matbaası 1311 (1895) 32 + 183 sayfa ve 8 planş.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1535 » Kitap

MÜZE-İ HÜMAYUN MESKÛKÂT-İ KADİME-İ İSLÂMİYE KATALOĞU KISM-İ SADİS. MESKÛKÂT-I OSMANİYE, Halil Edhem [Eldem], İstanbul 1334 (1918) Mahmud Bey Matbaası, 11+427 s. 12 Planş

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1536 » Kitap

TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Mihran Matbaası, 31 + 143 s.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1537 » Kitap

Osmanlı TAKVİM-İ SÂL KOLEKSİYONU Koleksiyonda Yer Alan Seneler; 1280, 1283, 1285, 1286, 1287, 1288, 1291, 1294, 1297, 1310, 1321, 1325, 1330, 1338, 1926, 1927, 1928 17 ADET

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1538 » Kitap

EL YAZMA HİLYE-İ ŞERİF KİTABI İbrahim Ethem Bin Hasan, 1312 (1895)

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1539 » Kitap

EL YAZMA ESER VİRD KİTABI, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Vird ve Salavatlarını İçeren 3 ADET EL YAZMA RİSALE 1184 Tarihli. Döneminin Orijinal Deri Cildinde

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1540 » Kitap

EL YAZMA ESER FIKIH KİTABI ARAPÇA EL YAZMA 17. Yüzyıl. İçerisinde Tabirname, rüya tabirleri ile ilgili yazma

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1541 » Kitap

EL YAZMA ESER MEVLİD KİTABI Süleyman Çelebi, 18. Yüzyıl, Mehmed oğlu Abdullah.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1542 » Kitap

EL YAZMA ESER KİTAB-I NECAT Bursalı İsmail Hakkı, 1130 tarihli yazma eserin 1249 tarihli istinsah edilmiş nüshası.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1543 » Kitap

EL YAZMA ESER ABDÜLKADİR GEYLANİ’NİN İZAHATLARI. 18. yüzyıl

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1544 » Kitap

NAKŞİBENDİ DİVANI, 1282 Tarihli, 86 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1545 » Kitap

VASİYET YAHYA EFENDİ TÜRBEDARI MEVLANA ŞEYHİ ŞEMSETTİN MUHAMMET NURİ’NİN VASİYETNAMESİ, 1282 Tarihli. 34 sayfa

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1546 » Kitap

KEMÂLNAME-İ ÂL-İ ABA, Kemal Mehmed Said Şeyh Elhac, İstanbul

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1547 » Kitap

KAMİL PAŞA’NIN SEDARETİ, KONAK MESELESİ, İbnül Emin Mahmut Kemal, Mahmud Bey Matbaası, 1328. 32 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1548 » Kitap

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE İTHAF, ŞEYHÜLEKBERİ NİÇİN SEVERİM, Mehmet Ali Ayni, 1922-23, 84 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1549 » Kitap

Yeme İçme Kültürü - MÜKEMMEL VE MUFASSAL AŞ USTASI, Ulviye Mevlân, İstanbul Kadınlar Dünyası Matbaası, 1918, 368 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1550 » Kitap

KEMÂL ÜL-HİKME, İbn-ül- Emin Mahmud Kemal, İstanbul, 1911. Üzerinde Donanma Cemiyeti Kaşesi yer alan kitabın satış hasılatı Donanma Cemiyet’ine verilmiştir.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1551 » Kitap

AHSEN-ÜL-KASAS, Sırrı Paşa Giritli, 1892, 3 cüz toplam 470 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1552 » Kitap

MAKTUL ŞEHZADELER, Mehmet Zeki, 1920.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1553 » Kitap

ÇELVETİ TARİKATI SİLSİLESİ, 1291 (1875), 144 sayfa. HAYDARPAŞA HASTANESİ MATBAASI’NDA BASILMIŞ OLMASI AÇISINDAN SON DERECE NADİR BİRKİTAP…

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1554 » Kitap

“TÜRK GÜCÜ” TÜRKÜN GÜCÜ HERŞEYE YETER, İstanbul, 1329 (1913), 12 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1555 » Kitap

TERCÜME-İ HÂL İŞ-ŞEYH İSMAİL HAKKI KADDESE SIRREH UL-BAKİ, Bursa, 1890, 16 sayfa

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1556 » Kitap

TÜRKİYE’DE YUNAN FECAYİİ, 2 KİTAP, İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdiriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı,1337 [1921]. 1. Kitap: 134 s; 2. Kitap: 287 s. (Kimi sayfalar hasarlıdır.)

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1557 » Kitap

İZMİR, AYDIN, AYVALIK VE HAVALİSİNİN Yunanlılar Tarafından İşgali ve Yunan Mezâlimi Hakkında Makamât-ı Askeriyeden Mevrud Raporlar.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1558 » Kitap

İZMİR, AYDIN, AYVALIK VE HAVALİSİNİN Yunanlılar Tarafından İşgali ve Yunan Mezâlimi Hakkında Makamât-ı Askeriyeden Mevrud Raporlar.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1559 » Kitap

ANADOLUDA YUNAN ZULÜM VE VAHŞETİ, ANADOLU’DA YUNAN FECAYİİNİN TAFSİLÂTI, 2. KISIM,

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1560 » Kitap

ORTA ANADOLU’DA YUNAN MEZÂLİMİ: 4. KISIM, İstanbul, Hüsn-i Tabiat Matbaası, 1339 [1923]. 23 s, resimli.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1561 » Kitap

DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OSMANLICA 3 KİTAP 1. SEYR-İ SEFAİN, Ali Rıza, İstanbul Mihran Matbaası, 1296 (1873), 264 sayfa 2. PUNT yani MEVKİ-İ SEFİNE TAYİNİ, Hsan Tahsin, İstanbul Matbaa-i Bahriye, 1306 (1890), 22 + 200 sayfa 3. ZEYL-İ PUNT-I SEFİNE, Hasan Ta

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1562 » Kitap

FENN-İ COĞRAFYA (COĞRAFYAY-I CEDİD) Ahmed Muhtar, İstanbul, 1286 (1869) TAŞBASKI, 9 + 118 Sayfa

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1563 » Kitap

OSMANLICA İLK YEMEK KİTABI, MELCE ÜT-TABBÂHÎN Mehmed Kamil, İstanbul 1284 (1867) 4+96 s. Taş baskı.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1564 » Kitap

AZAB-I MUKADDES, 1. FORMA, Neyzen Tevfik [Kolaylı], İstanbul, Şems Matbaası, 1340[1924]. 16 s.,

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1565 » Kitap

SIHHATIN SIRRI, İstanbul, Agop Mateosyan Matbaası, 1913. 24 s. Yemek ile ilgili nadir bir kitap…

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1566 » Kitap

ÇERKEZ LİSANININ KIRAAT ve KİTABET ve DURUB-U EMSALİ, Sıtkı Kadir ve Ahmed Cavid, 11 sayfa ve ÇERKEZ LİSANININ DURUB-U EMSALİ, Sıtkı Kadir ve Ahmed Cavid, 14 sayfa, 2 KİTAPÇIK BİRARADA

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1567 » Kitap

PIERRE LOTİ ESERLERİ, Paris, Calmen Levy, 1880 - 1895 15 ADET:

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list