• Auction Rules
Lot Number: 1468 » Kitap

TARİH-İ SELÂNİKÎ-MUSTAFA EFENDİ Mustafa Selânikî, İstanbul Matbaa-i Amire 1281 (1864) 26 + 351 sayfa.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1469 » Kitap

KİTÂB-I MUKADDES YANİ AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD İstanbul 1878(miladi) Boyacıyan Agob Matbaası, İngiliz ve Amerikan Baybl Şirketleri Neşriyatı, 1+832+250+3 sayfa BDK - MİL - ÖZEGE; 10956

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1470 » Kitap

GRAMER FRANSEZ YANİ SARF-I FRANSAVİ, Grammaire Française Yorgaki Razi, 197 sayfa 1845 Yılı İstanbul KAYOL MATBAASI NADİR BİR TAŞBASKI KİTAP

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1471 » Kitap

93 MUHAREBESİ: SERDAR-I EKREM ABDÜLKERİM PAŞA’NIN MUHAKEMESİ, Ali Nizami Paşa, İstanbul, Matbaa-i Cihan, Mehmed Kâmil, 1324[1908]. 16 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1472 » Kitap

SENE-İ MALİYE HAKKINDA MÜTÂLAÂT, Ahmed Şakir Paşa, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1308 [1891]. 164 s.

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1473 » Kitap

OH: GURBET YOLDAŞLARININ OSMANLI KARDEŞLERİNE BİR ARMAĞANIDIR, Tunalı Hilmi, Kahire, Osmanlı Matbaası, 1327[1911]. 31 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1474 » Kitap

HAMİDİYE ETFAL HASTAHANE-İ ÂLİSİNİN İSTATİSTİK MECMUA-İ TIBBİYESİ 4. SENE = ANNALES MEDICALES ET BULLETIN DE STATISTIQUE DE L’HOPITAL DES ENFANTS HAMIDIE, IVeme Anne, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1903. 4+266+106 (Türkçe) + 3+177+114 (Fransızca), 52 planş

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1475 » Kitap

YAKUP ŞEVKİ PAŞA BİR İZAH, İstanbul Orhaniye Matbaası, 18+4 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1476 » Kitap

BİR ŞEHİDİN VASİYETİ, Selânikli Tevfik , İstanbul, Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1315 [1897]. 15 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1477 » Kitap

TÜRK İSTİKLAL HARBİNİN BAŞINDA MİLLİ MÜCADELE, Ahmed, Ankara, Büyük Erkân-ı Harbiye Reisliği Ankara Matbaası, Büyük Erkân-ı Harbiye Reisliği X Şubesi, 1928. 5+126 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1478 » Kitap

ELHAN-I VATAN, Faik Ali [Ozansoy], İstanbul, Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1332 [1916]. 24 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1479 » Kitap

NEVSÂL-İ AFİYET, 2. SENE: Besim Ömer [Akalın], İstanbul Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1316(1899). 1+4+514 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1480 » Kitap

NEVSÂL-İ AFİYET, 3. SENE: Besim Ömer [Akalın], İstanbul Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1320(1903). 1+744 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1481 » Kitap

NEVSAL-İ AFİYET, 4. SENE Besim Ömer [Akalın], İstanbul, Âlem MAtbaası Ahmed İhsan ve Şürekası, 1315(1898). 6+420 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1482 » Kitap

SALNAME, TRABLUSGARP VİLAYETİ SALNAMESİ 12. Defa, Trablusgarp Vilayeti Matbaası, 1305 (1883) 160 s. Taşbaskı.

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1483 » Kitap

SALNAME, BOSNA VE HERSEK SALNAMESİ 5. Defa, Bosna Vilayeti Matbaası 1304 (1887) 195 s. Taşbaskı.

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1484 » Kitap

SALNAME, SALNÂME-İ DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE, 30. Defa, İstanbul 1292 (1875) 2+255 s. Taşbaskı.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1485 » Kitap

SALNAME, KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİ, 18. Defa, Kastamonu Vilayeti Matbaası, 1312 (1894) 376 s.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1486 » Kitap

SALNAME, SALNÂME-İ DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE 1. Defa, İstanbul 1263 (1847) 175 s. Taşbaskı. Osmanlı’da basılan ilk Devlet Salnamesi…

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1487 » Kitap

SALNAME, HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ 31. Defa, Halep Vilayeti Matbaası 1319 (1903) 5+499 s.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1488 » Kitap

SALNAME, HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ 27. Defa, Halep Vilayeti Matbaası 1317 (1899) 3+357 s.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1489 » Kitap

OSMANLIDA TİCARET TARİHİ OSMANLI DEVLETİ İLE YABANCI DEVLETLER ARASINDA TANZİM OLUNAN, BU DEVLETLERİN TÜCCARLARININ KARA VE DENİZ GÜMRÜKLERİNDE TABİ OLACAKLARI KURALLAR 269 Sayfa1279 (1863) tarihli

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1490 » Kitap

Posta Tarihi - TELGRAF MİFTAHI. Cilt üzerinde II. Abdülhamid’in Tuğrası vardır. Şifreli telgraf yazışmaları için şifreleri çözücü anahtar kitapçık.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1491 » Kitap

İNŞAÂT VE İMALÂTTA VAHİD-İ KIYASİ-İ FİYAT YAHUD İŞÇİLİK: Ali Talât, İstanbul, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Neşriyatı, 1340 [1924]. 4 cilt: c.1 - 14+194 s.; c.2 - 201 s.; c.3

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1492 » Kitap

SEN GOTAR’DA OSMANLI ORDUSU, Ahmed Muhtar Paşa, naşiri: Tüccarzade İbrahim Hilmi, İstanbul, Artin Asaduryan Matbaası, 1326 [1910]. 80 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1493 » Kitap

501, 502, 503, 505, 507, 510 VE 512 MODELİNDEKİ FİAT ARABALARININ USÛL-İ İSTİMÂLİ VE İDARELERİ, İstanbul, Kağıçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1927. 98 s, 9 levha

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1494 » Kitap

ESKİ İSTANBUL ABİDÂT VE MEBÂNİSİ. ŞEHRİN TESİSİNDEN OSMANLI FETHİNE KADAR, Celal Esad [Arseven], İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1328 [1912]. 250s, resimli.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1495 » Kitap

SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ TALİMÂTNÂME VE DERS PROGRAMLARI, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1327 [1911]. 36 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1496 » Kitap

KALDIRIMLAR, Necib Fazıl Kısakürek, İstanbul, Nümune Matbaası, İkbal Kütübhanesi Sahibi Hüseyin, 1928. 61+2 s.

 • Starting Bid

  550 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1497 » Kitap

1928 HATIRASI - RESİMLİ MECMUA, İstanbul, 1928. [32] s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1498 » Kitap

DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE - BULGARİSTAN İSTANBUL MUAHEDENÂMESİ 29 EYLÜL 1913: İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, Hariciye Nezareti Neşriyatı, 1330 [1913]. 28+31 s. Türkçe-Fransızca.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1499 » Kitap

MUHAREBEDEN SONRA: HİLÂFET SİYASETİ VE TÜRKLÜK SİYASETİ, Whaite, mütericmi: Hâbil Âdem [Pelister]. İstanbul, Şems Matbaası, 1915. 187+1 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1500 » Kitap

BURSA VE ULUDAĞ SEYYAHLARA REHBER, Osman Şevki [Uludağ], İstanbul, Türk Seyyahin Cemiyeti, 1928. 272 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1501 » Kitap

DİVÂN-I ÂRİF HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Arif Hikmet, İstanbul 1283(hicri) 1867(miladi) Darü’t-Tıbaatü’l-âmire, 268 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1502 » Kitap

PÂK DİVÂN-I EŞREFÜ’Ş-ŞUARÂ, Eşref Mustafa Paşa, İstanbul 1278(hicri) 1862(miladi) Matbaa-i Âmire, 202 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1503 » Kitap

MİFTAHÜ’L-KÜTÜP VE ESÂMİ-İ MÜELLİFİN FİHRİSTİ, [Osmanlı Müelliflerinin], Ahmed Remzi [Akyürek], İstanbul, 1928. 177 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1504 » Kitap

ORDUNUN DESTANI, Mehmed Emin [Yurdakul], İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1331 [1915]. 38 s.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1505 » Kitap

MÜCAHİD-İ ALİ HAMİM MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNİN HİTABELERİ Ankara, Vilayet Matbaası, 1338 (1922), 22 sayfa (Özege kataloğunda yer almamaktadır.)

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1506 » Kitap

YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1316 [1899]32 s, resimli Alman İmparatoru Wilhelm ve eşinin 23 Ekim1898 tarihindeki İstanbul ziyaretleri için hazırlanmış kitapçık…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1507 » Kitap

İKİ MEKTEB-İ MUSİBETİN ŞEHADETNÂMESİ YAHUD DİVÂN-I HARBİ ÖRFÎ VE SAİD-İ KÜRDÎ, Bediü’z-zaman [Said el-Nursi], İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) İkbâl-i Millet Matbaası, 48 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1508 » Kitap

TEVCİH-İ CİHAT NİZAMNAMESİ, İstanbul, Serviçen Matbaası, [1331] [1915]. 23 s. “Mer’iyet-i Ahkâmına 2 Ramazan Sene 1331 ve 23 Temmuz Sene 1329 Tarihinde İrade-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penahî Şeref-müteallik Buyurulan Tevcih-i Cihat Nizamnâmesi”

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1509 » Kitap

İLM-İ KEHÂNET, KENDİ KENDİNE SİHİRBAZLIK. ULÛM-İ HAFİYEDEN, Avanzâde [Mehmed] Süleyman, İstanbul, Araks Matbaası, 1331 [1915]. 47 s, resimli.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1510 » Kitap

BOĞAZİÇİ ŞİRKET-İ HAYRİYE, TARİHÇE, SALNAME = CHIRKET-I HAIRIÉ, ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ CONTENANT UN HISTORIQUE DE L’NTREPRISE ET UNE MONOGRAPHIE DU BOSPHORE, ÉLABORÉ, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1330 [1914]. 9, 232, 28

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1511 » Kitap

RUMELİ VİLAYETİ KANUNU (LAYİHA). İstanbul, Matbaa-i Amire, 1296 [1879], 106 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1512 » Kitap

OSMANLI ATLARI, İhsan Abidin [Akıncı], İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1917. 11+18+228+4 s, 48 levha.

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1513 » Kitap

HİYEROGLİF - HURÛF-I BERBAİYE TERCÜMESİ, Mehmed Muhsin, Kahire, Bulk Matbaası, 1311 [1894]. 114 s, şekilli.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1514 » Kitap

REHBER-İ LİSAN, Mehmed Mihrî, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1899. 42 + 773 + 8 s,Osmanlıca – Fransızca – İngilizce.

 • Starting Bid

  550 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1515 » Kitap

SÂLNÂME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMÛMİYE. 1. SENE, İstanbul Matbaa-i Âmire, 1316 [1899]. 6+1257 s.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1516 » Kitap

MİLLÎ NEVSÂL 3. SENE. 1340 SENE-İ MAİLİYESİNE MAHSUS, İstanbul, Kanaat Matbaası, 1340 [1924]. 24+376+63 s, resimli.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 1517 » Kitap

MUSAVVER NEVSÂL-İ OSMANÎ 2. SENE. 1326 SENE-İ MÂLİYESİNE MAHSUS, Ekrem Reşad - Osman Ferid [Sağlam], İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1326 [1910]. 54+24 s, resimli.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list