• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 101 » Kitap

EL İŞLERİ DEFTERİ - DEFTER 2, A. Sezai, İstanbul, Tefeyyüz Kitabhanesi Neşriyatı, 1332 [1916]. 16 s, şekilli.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 102 » Kitap

YENİ TÜRK HAFRLERÎ-LE İLK ALFABE, Midhat Sâdullah, İstanbul, Tefeyyüz Kütüphanesi, 1928, 18 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 103 » Kitap

SÜLEYMAN PAŞAZÂDE SAMİ BEY KÜLLİYAT-I ÂSÂR VE İHTİSASÂT, Süleyman Paşazâde Sami Bey, İstanbul, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1336 [1918]. 404+7+8 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 104 » Kitap

LEYÂL-İ GİRİZAN, Hüseyin Sired [Özsever], Paris 1904(miladi) Şark ve Garb Matbaası, 78+1 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 105 » Kitap

1341 - 1342 DEVRESİ İKMÂL-İ TAHSİL ZABİTANINA MAHSUS MÜFREDAT PROGRAMLARI, İstanbul, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1341 [1925], 82 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 106 » Kitap

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN EL KONULAN MALLARINA KARŞI VARİSLERİ TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN ZABITLARI. 14 s. Osmanlıca Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 107 » Kitap

HENDESE-İ HALLİYE-İ MUTASSAHA VE KUTU’-I MAHRUTİYE Isaac Todhunter, mütercimi: Mehmed Vasıf, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1315 [1898]. 4+291+1 s, şekilli

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 108 » Kitap

MAKİNELİ TÜFENKLERE MAHSUS “MUAVİN KUNDAK” TARİFNAMESİ, İstanbul Matbaa-i Askeriye, 1333 [1917], 22 sayfa resimli. Özege kataloğunda görülmemektedir

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 109 » Kitap

EMNİYET, Binbaşı Fevzi, Harbiye Mektebi Matbaası, 1341 [1925], 65 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 110 » Kitap

PİYADE TALİM VE TERBİYESİNE DAİR ESASLAR, İstanbul, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1340 [1924], 87 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 111 » Kitap

ASKERLİK MÜKELLEFİYETİ KANUNU (1111 NO'LU KANUN), İstanbul, 1928, Orhaniye Matbaası, 48 sayfa.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 112 » Kitap

HUKUK MÜVACEHESİNDE KAMBİYO, Ahmed Esad [Arsebük], İstanbul, 1927, A. Serviçen Matbaası, 40 sayfa.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 113 » Kitap

TATBİKAT VE MANEVRALARDA HAKEM HİDMETİ. ERKÂN-I HARBİYE-İ UMUMİYE, Ankara, Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 1926. 58 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 114 » Kitap

MUVASALA VE MUHABERE VE UMÛR-İ HAVAİYE DERSİ NOTLARINDAN MUHABERE KISMI, Abdullah, İstanbul, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1341 [1925]. 135 SAYFA + 2 Levha, 14 Planş

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 115 » Kitap

HISTOIRE DES MONGOLS ET DES TATARES = ŞECERE-İ TÜRK, Aboul-Ghazi Behadour Khan, annote par le Baron Desmaisons, St. Petersbourg, 1874. 2 cilt: c.1 386, II s (Arap harfli Türkçe metin) c.2 - 392 s (metnin Fransızca çevirisi). Ebulgazi Bahadrı Han’ın Türk tarihine ışık tutan eseri: Şecere-i Türk..

 • Starting Bid

  1,600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 117 » Kitap

DARÜLFÜNÛN TARİHİ, Mehmed Ali [Aynî], İstanbul, Yeni Matbaa, 1343 [1927]. 82 s, 7 levha.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 118 » Kitap

MUAHEDAT MECMUASI CİLT 1, İstanbul, Hakikat Matbaası, 1294 [1877]. 9+6+320 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 119 » Kitap

MİLLİYET VE BOLŞEVİZM: MAKALELER MECMUASI, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1928. 144 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 120 » Kitap

SÜVARİ TALİMNAMESİ: BİRİNCİ CİLT - YAYA NEFER VE KILIÇ VE MIZRAK VE TAKIM VE BÖLÜK VE ALAY TALİMATNAMESİ, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1308 [1890]. [16], 199 s, metin dışı resimle.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 121 » Kitap

RUSYADA HAKİKÎ VAZİYET, Leo Troçkinin Almanca Neşrolunan Eserinden Tercime, BERLİN Sonne Matbaası, 1929, 54 sayfa Osmanlıca. Almanya basımı nadir bir OSMANLICA KİTAPLAR….

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 122 » Kitap

TÜRK YURDUNA: EY TÜRK UYAN!: Mehmed Emin [Yurdakul], İstanbul 1330 (1914) 34 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  375 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 123 » Kitap

AKD-İ FAHR-İ KÂİNAT MİN HATİCETÜ'L-KÜBRA, İstanbul 1268 [1852] Tab'hane-i Âmire Taş Destgâhı, 59 sayfa. Taşbaskı

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 124 » Kitap

NASIL ZENGİN OLUNUYOR, Şerafeddin Mağmumi [Bilmen], Kahire 1328 [1912], Matbaatü'l-umûmiye, 63 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 125 » Kitap

KURAN-I KERİM AYET-İ KERİMELERİNİN MUCİZ İFADELERİNE GÖRE YECÜC, Berlin, 1933, 36 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 126 » Kitap

İSTANBUL REHBER-İ SEYYAHÎN, Mambury, Ernest, İstanbul 1925, Ritso ve Mahdumu , Ritso ve Mahdumu Neşriyatı, 4+561 sayfa,1 Planş, 4 Levha, Resimli.

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 127 » Kitap

ŞEKER FABRİKASI: Pase, (Çeviren: Raif). İstanbul 1304 [1888], Matbaa-i Âmire (Matbaa adı MİL’de Dar’üt- Tıba’ât’il-Âmire olarak kayıtlıdır), 154+4 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 128 » Kitap

HASTA BAKIMINA YARDIM EDECEK HANIMLARA SIHHÎ VE TIBBÎ DERSLER, İstanbul 1927, İlhami - Fevzi Matbaası, 117 sayfa. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin nadir bulunan bir eseri…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 129 » Kitap

BEYNELMİLEL SİYASETDE PETROL Mir Yakub, İstanbul 1928, Orhaniye Matbaası, Milli Azerbaycan Neşriyatı , 83 sayfa (yorgun haliyle)

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 130 » Kitap

SEFERDE ASÂKİR-İ SÜVARİYÂN-I HAFİFENİN HİDEMÂT-I LÂZIMESİNİ ŞÂMİL RİSALE-İ NEFİSEDİR, Mısır 1247 [1831], Bulak Matbaası, 75 sayfa. Mısır Bulak Matbaası baskısı, seferde Hafif Süvari Askerlerinin lazım gelen hizmetlerini kapsayan nadir bir eser…

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 132 » Kitap

KİTABI BAHRİYE, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından: No.2, İstanbul Devlet Basımevi, 1935, LV + 856 sayfa Osmanlıca Tıpkı Basım, Büyük Boy, orijinal deri cildinde.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 133 » Kitap

BALIK VE BALIKÇILIK, Deveciyan, Karakin [Develioğlu], İstanbul 1331 (1915), Düyûn-u Umûmiye-i Osmaniye Varidât-ı Muhassasa İdare-i Merkeziyesi Matbaası, 6+440+60 sayfa. (haliyle) Türk Balıkçılığının ilk belgesel kitabı…

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 134 » Kitap

İLMİN HAYATIN PENÇESİ, Bıçakçızâde İ. Hakkı [Altınsöz], İzmir 1340 [1924], Hafız Ali Efendi Matbaası, 114 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 135 » Kitap

NAZARÎ VE AMELÎ JİMNASTİK: Ahmed Nazmi, İstanbul 1326 [1910], Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 71 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 136 » Kitap

TAYYARZÂDE BİN BİR DİREK BATAKHANESİ, İstanbul 1328 [1912], Şems Matbaası, 32 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 137 » Kitap

ELKATR SEVÂHİLİ MESELESİ, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1334 [1918]. 16 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 138 » Kitap

KAPLICA RİSALESİ, İstanbul Mekteb-i Tıbbiye Tabhanesi, Hicri 1265 (Miladi 1849) tarihli. 99 sayfa + 2 adet katlanır BURSA GRAVÜRÜ Bursa İle İlgili Nadir Bir Taşbaskı Kitap…

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 139 » Kitap

DEVLET-İ ÂLİYE İLE DÜVEL-İ MÜTEHABBE BEYNLERİNDE TEYEMMÜNA MÜN'AKİD OLAN MUAHEDÂT-I ATİKA VE CEDİDEDEN MEMURÎN-İ SALTANAT-I SENİYYEYE MÜRACAATI LÂZIM GELEN FUKARAT-I AHDİYEYE MUTAZAMMIN RİSALEDİR
İstanbul, Darü't-Tıbaatü'l-âmire, 1258 [1842] 8+8+31+11+4+5+7+6+4+5+2+5+3+5+6+5+14 sayfa. 17 adet Antlaşma bir arada...

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 140 » Kitap

ŞEHRENGÎZ-İ BURSA, Lâmiî Çelebi [Mahmud b. Osman], Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1288 [1872]. 22 s. Bursa baskısı Bursa ile ilgili…

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 141 » Kitap

FENERBAHÇE KIR EĞLENCELERİ, Cuma 2 Ağustos 1333 [1917], İstanbul Zellich Biraderler 8 + 8 Sayfa., Osmanlıca - Fransızca. Yaralı ve malul gaziler menfaatine Kadıköy Müdafa-i Milliye Hanımlar Cemiyeti tarafından yapılmış etkinlik programı. Özege kataloğunda görülmemektedir

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 142 » Kitap

KADIKÖY KÜTÜBHANE-İ UMÛMÎSİ FİHRİST: TERTİB-İ SÂNÎ İstanbul Hilâl Matbaası, 1330 [1914] 18+53+19+4 sayfa.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 143 » Kitap

TAHT-İ HİMAYE-İ MUFAHHAME-İ HAZRET-İ PADİŞAHÎDE MUHAREBE-İ ÂHİRE EVLÂD-İ ŞÜHEDA VE MALÛLİN-İ ASKERİYE İANE SERGİSİ ALBÜM.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 144 » Kitap

NEVRUZ. Onbeş günde bir def’a neşr olunur, siyasetten maada her şeyden bahseder. Yayımlayanlar; İsmail Hakkı Nakid ve Halid Ziya (Uşaklıgil). İzmir Matbaa-i Aramyan. 1 Mart 1300 - 15 Temmuz 1301 İzmir Baskısı… 10 SAYI TAM TAKIM.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 145 » Kitap

KÜRDLER: TARİHÎ VE İCTİMAÎ TEDKİKAT, Dr. Fritz, İstanbul, Matbaa-i Orhaniye, Aşâir ve Mühacirin Müdriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı, 1334 [1918]. 384 s.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 146 » Kitap

İSKENDERUN SANCAĞI MAARİF-İ UMUMİ ANTAKYA LİSESİ TEDRİSAT KOMİSYONU. TARİH DERSLERİ - ALTINCI SINIF, Mahmud Ali, 1922 - 1923. şapograf baskı, 85 yaprak.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 147 » Kitap

MEKTEB-İ SULTANÎNİN ELLİNCİ SENE-İ DEVRİYE-İ TESİSİ MÜNASEBETİYLE NEŞR OLUNMUŞDUR, İstanbul, Âmire Matbaası, 1334 [1918]. 148+3 SAYFA

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 148 » Kitap

1318 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS SÂLNÂME-İ DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE. 56. DEF’A, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, Serviçen Matbaası, 1318 [1900]. 2+800 s.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 149 » Kitap

HÜZÜN VE TEBESSÜM. MENSUR ŞİİRLER, MEKTUP PARÇALARI, KÜÇÜK HİKÂYELER, İzzet Melih [Devrim], İstanbul, Sabah Matbaası, 1922. 126+1 sayfa. İzzet Melih’ten Celal Sahir’e ithaflı ve imzalıdır…

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 150 » Kitap

BEHİRE'NİN TALİPLERİ, Suad Derviş [Baraner], İstanbul 1923, Orhaniye Matbaası, 230 sayfa. Celal Sahir’e ithaflı ve imzalıdır…

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list