• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 51 » Kitap

SEYAHATNÂME-İ ARZ-I FİLİSTİN. PRENS VİCTOR NAPOLİ EMANUEL, Mehmed Refet Paşa, Şam, Suriye Vilâyet Matbaası, 1305 [1888]. 61+196+5 sayfa + 4 Levha

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 52 » Kitap

HATIRA-İ SEYAHAT, İstanbul, Mihran Matbaası 1316 [1899]. 176 sayfa. Alman İmparatoru Wilhelm'in İstanbul'a 2. defa gelişi münasebetiyle.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 53 » Kitap

AYDIN VİLÂYET-İ CELİLESİ DAHİLİNDE BİR KAÇ GÜN SEYAHAT, Midillili Mehmed Hayreddin, İstanbul, Malûmat Matbaası, 1314 [1896]. 28 sayfa + 2 katlanır fotoğraf planş.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 54 » Kitap

ŞEYHÜLİSLÂM MERHÛM CELÂLEDDİN EFENDİ HAZRETLERİ'NİN HÂTIRÂT-I SİYÂSİYYESİ, Cemaleddin, İstanbul, M. Hovagimyan Matbaası, 1336 [1920] 71 sayfa

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 55 » Kitap

TUNA'DA BİR HAFTA. UNE SEMAİNE SUR LE DANUBE, DE PASSAU À LA MER NOİRE, Ahmed İhsan [Tokgöz], İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1327 [1911]. 44 sayfa. 150 TL

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 56 » Kitap

ROMANYA MEKTUBLARI, Ahmed Rasim, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1332-1333 [1917]. 180 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 57 » Kitap

HÂTIRÂT, Hasan Rami Paşa, İstanbul 1324 [1908], Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası , (1. Cilt), 119+1 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 58 » Kitap

PARİS'DEN YAZDIKLARIM, Şerafeddin Mağmumi [Bilmen], Kahire 1329 [1913], Matbaatü'l-kibare, (1. Cilt), 301+3 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 59 » Kitap

CEZAYİR HÂTIRÂTINDAN, Çerkeş Şeyhizâde Halil Halid, Kahire 1906, Matbaa-i İctihad, 154+1 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 60 » Kitap

TRABLUSGARBDAN SAHRA-YI KEBİR'E DOĞRU, Câmî [Baykut], İstanbul, Nişan Babikyan Matbaası, 1326 [1910]. 220 + 1 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 61 » Kitap

REHBER-İ HARABE-İ BERGAMA (NÜSHA-İ TÜRKİYE), Berlin Kraliyet Müzesi, Resmî Matbaa Berlin 1320 [1903], Berlin Kraliyet Müzesi. 39 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 62 » Kitap

ALTI HAFTA NİL’DE SEYAHAT, Ahmed İhsan [Tokgöz], İstanbul Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı,1312 [1895]. 54 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 63 » Kitap

BURSA'DAN KONYA'YA SEYAHAT [İhtifalci] Mehmed Ziya, İstanbul, Vatan Matbaası, 1328 [1912]. 368 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 64 » Kitap

SEYAHATNÂME-İ LONDRA, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaası, 1269 [1853]. 92 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 66 » Kitap

RUFAA BEY SEYAHATNÂMESİ TERCÜMESİ, Rufaa, (Çeviren: Rüstem Besim). Kahire 1255 (1839), Bulak Matbaası, 259 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 67 » Kitap

SEYAHAT İNTİBALARI. SEYYAR SERGİ İLE, Celal Esad, İstanbul 1928, Cumhuriyet Matbaası, 100 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 68 » Kitap

İZMİR'DEN BURSA'YA HİKÂYELER, MEKTUBLAR VE YUNAN ORDUSUNUN MESULİYETİNE DAİR BİR TEDKİK, Halide Edib [Adıvar] - Yakub Kadri [Karaosmanoğlu] - Falih Rıfkı [Atay] - Mehmed Asım [Us], İstanbul, Akşam - Teşebbüs Matbaası, 1338[1922].55 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 69 » Kitap

TEFSİRLİ KURAN-I KERİM İstanbul Matbaa-i Osmaniye 1329 (1913), 25 + 816 sayfa. Büyük Boy Sayfa Kenarında Arapça Tefsiri (Kadı Beyzavi’ye ait) ile Birlikte Kuran-ı Kerim…

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 70 » Kitap

KURAN-I KERİM, Tokyo, Matbaa-i İslamiye, 1934 Orijinal deri cildinde ve karton muhafaza kutusu içerisinde.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 71 » Kitap

DELAİLÜ’L HAYRAT, Mevlevi İbrahim El-Rüşdü hüseyni Hattıyla 1268 (1852), 202 sayfa. Taşbaskı.. Basılan ilk Delail’ül Hayrat…

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 72 » Kitap

MÜESSESÂT-I HAYRİYE-İ SIHHİYE MÜDİRİYETİ. DİRECTİON GENERALE DE I’ASSİSTANCE PUBLİQUE DE COSTANTİNOPLE, İstanbul, Matbaa-i Arşak Garoyan, 1911. 114+64 s, 53 levha.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 73 » Kitap

RESİMLİ ELİFBA, Kıraate Başlangıç ve Amme Cüzü, Mustafa Hamid, İstanbul Kitaphane-i Hilmi Matbaası, 1339 [1923]. 74 + 12 sayfa. Resimli Osmanlıca, Özege’de kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 74 » Kitap

KOLAY TÜRK ALFABESİ, K. İsmail, İstanbul Kütüphane-i Umumi, 16 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 75 » Kitap

MUNTAZAM ELİFBA-YI OSMANÎ, Selânikli Şevket, İstanbul, Kasbar Matbaası, 1307 [1890]. 47 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 76 » Kitap

SYLLABAIRE ILLUSTRE ORHAN, Selahaddin Orhan, İstanbul, Librairie İkbal, 1937, 54+2 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 77 » Kitap

ALMANLARA TÜRKÇE ELİFBA, Ludner, Halim - Preusser, Richard, İstanbul, Feniks Matbaası, 1928. 1+66 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 78 » Kitap

YENİ TÜRKÇE ALFABE, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1928, 16 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 79 » Kitap

YENİ TÜRKÇE OKUMA YAZMA DERSLERİ, İbrahim Necmi [Dilmen], İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1928. 59+5 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 80 » Kitap

İDARE VE MUHASEBE-İ ASKERİYE NİZAMNAMESİ, İstanbul, Ceride-i Askeriye Matbaası, 1288 [1870]. 14+461 s.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 81 » Kitap

1925-1926 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SÂLNÂMESİ: İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1926. 884 s, 24 Planş, 74 Levha.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 82 » Kitap

PONTUS MESELESİ: TEŞKİLAT, RUM ŞEKAVET VE FECAYİİ, HÜKÜMETİN ISTILAAT VE TEDABİRİ, AVRUPA HÜKÜMETLERİYLE MUHABERAT, Ankara, Matbuat ve İsticarat Matbaası, 1828 [1912].

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 83 » Kitap

KEVART FOTOĞRAF REHBERİ, İstanbul, 1928 (miladi) Akşam Matbaası, 144 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 84 » Kitap

MUALLİMLER BİRLĞİ MECMUASI SENE 2 SAYI 17 VE 18, KANUNUSANİ VE ŞUBAT 1924 - SENE 3 SAYI 32 TEMMUZ 1925 [349 - 1463. sayfalar. 16 sayı birlikte.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 85 » Kitap

DİKEN İNCİSİ SÂLNÂMESİ, Sedad [Simavi], İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1336 [1920]. 112 s, resimli.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 86 » Kitap

NEVÂDİRÜ’L-ÂSÂR FÎ MÜTÂLAÂTİ’L-EŞ’AR, (Seçen ve Toplayan: Recaizâde Ahmed Cevded) Kahire, 1256 (1840), Bulak Matbaası, 179 sayfa. Kitabın sonunda boş sayfaya el yazısı ile 1894 İstanbul depremi hakkında aşağıdaki metin yer almaktadır:

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 87 » Kitap

ZEYL-İ ALÂ FASL-I “EL AHYET EL-FETYAN EL-TÜRKİYE” FÎ RIHLETİ İBN-İ BATUTA,L’EDUCATİON ET L’ORGANİSATİON DES GENS ADMİNİSTRATİFS ET İNDUSTRİELS, Muallim Cevdet, Kurtuluş Matbaası, İstanbul 1932, 441+12 s. Yazarından Kilisli Rıfat’a ithaflı ve imzalı.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 88 » Kitap

MÜNTEHEBÂT-I MÛSİKÎ, Udcu Şamlı İskender, İstanbul 1337 (1922), 64 s. Meşhur müzik mağazası Şamlı İskender’in mağazasında müzik nota kitapları, marşların vesaire kataloğu. (Kapak fotokopi)

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 89 » Kitap

HUKUK-İ BEYNE'D-DÜVEL KANUNU, Bluntschli, M., (Çeviren: Yusuf Ziya). İstanbul, Vakit Gazetesi Matbaası, 1297 [1880]. 2+130 sayfa. Mütercimi Yusuf Ziya’dan hem Osmanlıca hem de Fransızca ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 90 » Kitap

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HARİCİYE VEKÂLETİ SAL-İ ŞEHBENDERİ, Matbaa-i Amire, İstanbul 1339, (1923), 47+64 s. Yeni kurulan Cumhuriyetin konsolosluk işleri ve yazışma örneklerini gösteren nadir bir eser.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 91 » Kitap

Yemek Kültürü - EV HANIMLARINA MAHSUS ALAFRANGA PASTACILIK, Rabia Rıfat, Vatan Matbaası, İstanbul 1341 (1925), 39 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 92 » Kitap

EFEZOS - AYASLUĞ REHBERİ, Aziz Ogan, Hafız Ali Matbaası, İzmir 1927, 42 s. 1 Le. Resimli

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 93 » Kitap

BEYGİRE BAKMAK ve BİNMEK, Yusuf Ziya, A. Asaduryan Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İstanbul 1316 (1898), 146+3+3 s. Resimli.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 94 » Kitap

FİLİSTİN HEZİMETİ, GENERAL ALLENBE’NİN RAPORU, Çev. Hikmet, Matbaa-i Orhaniye, İstanbul 1335 (1919), 48 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 95 » Kitap

ÇAY RİSALESİ, Seyyid Mehmed İzzet, İstanbul, İzzet Efendi Matbaası, 1295 [1878]. 69 s.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 96 » Kitap

RİSALE-İ NUSRET EFENDİ, Ebubekir Nusret, Elhac Ali Rıza Efendi’nin Taş Destgâhı, İstanbul 1275 (1859), 147 s. Taşbaskı. Hastalıkların tıbbi terkipler yanında ilm-i havasla da nasıl tedavi edileceğini gösteren ilginç bir tıp risalesi.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 97 » Kitap

YARIŞ ATLARI VE İDMANI: İhsan Âbidin [Akıncı], İstanbul 1338 [1922]}. 4+186+1 s, Muhterem kardeşim..... müellifin naçiz hediyesi” ibaresiyle imzalıdır.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 98 » Kitap

DES EXERCISES DE LA METHODE OLLENDORFE POUR APPRENDRE PAR SOIMEME LA LANGUE FRANCAISE = KENDİ KENDİNE FRANSIZ LİSANININ ÖĞRENMEK İÇİN TÜRKÇE TERCÜME OLUNAN OLLENDORF ULUSÜNÜN ANAHTARI, İstanbul, Ceridehane, 1283 [1866].

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 99 » Kitap

HAMSE-İ NERGİSÎ. NİHALİSTAN, MEŞEKÜ'L-UŞŞAK, GAZEVÂT-I MESLEME, İKSİR-İ SAADET, KANUNÜ'R-REŞAD, Mehmed Hergisî, İstanbul, Tatyos Divitciyan Matbaası, 1285 [1869], (5 Kısım), 164+90+37+84+67 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 100 » Kitap

VERDÜ’L-HADAİK, Ahmed Rifat, İstanbul, t.y. 76 s, yeşil renkli, kapakları desenli, sayfa kenarları yaldızlı, sırtı hafif hasarlı şık Osmanlı cildindedir; iç kapakları ebruludur.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list