• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules
Lot Number: 352 » Efemera

NADİR BİR EROTİK YAZMA ESER
“BİR ZAMBAĞIN HİKAYESİ” ve ÇEŞİTLİ PORNOGRAFİK MEKTUP ÖRNEKLERİ BULUNAN EL YAZMASI
DEFTER. 1920 Tarihli.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 353 » Efemera

ORİJİNAL ÇİZİM ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNİYET DİPLOMASI
Çini Mürekkebi olarak Ahmet İhsan Matbaası’nda basılması için yapılan orijinal çizim.
27 x 37 cm.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 354 » Efemera

ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ DİPLOMA
31 x 43 cm. (Ahmet İhsan Matbaası

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 355 » Efemera

DARUL MAARİF MEKTEBİ DİPLOMA
Hüseyin Hüsnü Efendi’ye verilmiş.
1274 (1858) tarihli, 42 x 27 cm.
Erken Dönem Nadir Bir Diploma…

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 356 » Efemera

MÜHENDİSHANE-İ BERR-İ HÜMÂYÛN DİPLOMA
İstihkam mülazım-ı Sani İbrahim Nuri Efendi’ye 1330 (1914) tarihinde
verilmiş.
57 x 40,5 cm.

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 357 » Efemera

MEKTEB-İ RÜŞDİYE ŞAHADETNAMESİ
MARDİN’İN SAVUR Kazasında yer alan okulun diploması.
1320 (1904) tarihli, 40 x 29 cm.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 358 » Efemera

MEKÂTİB-İ ASKERİYYE-İ ŞÂHANE’DE TEKMÎL FÜNÛN TAHSÎL
EDEN ZÂBİTÂNA MAHSÛS ŞEHÂDETNÂME
Dersaadetli Osman Efendi’ye verilmiş.
1283 (1867) Tarihli, 56,5 x 41 cm.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 359 » Efemera

Eğitim Tarihi - İSTANBUL’DAKİ KUDÜS KIZ OKULU’NUN DİPLOMASI
1800 SONLARI, 51 x 35 cm.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 360 » Efemera

Eğitim Tarihi - İZMİR MEKTEB-İ İDADİ MÜLKİYESİ DİPLOMA
Mehmed Fahri Efendi’ye 1323 (1907) tarihinde verilmiş. 57 x 39 cm.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 361 » Efemera

361. Eğitim Tarihi - MEKTEB-İ MÜLKİYE ŞAHANE
ZİKR-İ CEMİL VARAKASI 1313 (1897) Tarihli

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 362 » Efemera

Eğitim Tarihi - Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti ANKARA SULTANİSİ 1336 - 1337 Tarihli
DİPLOMA

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 363 » Efemera

Eğitim Tarihi - ESKİŞEHİR MEKTEB-İ
RÜŞDİYESİ DİPLOMA. 1301 (1885) tarihli
41 x 28,5 cm.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 364 » Efemera

OTOMOBİL MEKTEBİ DİPLOMA
1926 tarihli, 40 x 55 cm.
İlk otomobil ehliyetlerinden biri…

 • Starting Bid

  850 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 365 » Efemera

SİNEMA TARİHİ
BEYOĞLU’NDA BİR SİNEMAYA AİT 1924 - 1927 ve 1935 - 1945 YILLARI ARASINDA YAPILAN HARCAMALARIN
TUTULDUĞU DEFTER-İ KEBİR.
Gösterilen filmler için film şirketlerine ödenen meblağlar hakkında da bilgiler içermektedir.
Türk Sinema Tarihi Açısından Arşivlik Eser…

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 366 » Efemera

Matbaacı AHMET İHSAN BEY Kartvizit

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 367 » Efemera

3 ADET AHMED İHSAN MATBAASI YAZIŞMA

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 368 » Efemera

MATBAACI AHMET İHSAN İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt HÜVİYET VARAKASI
1928 Tarihli 20 x 30 cm.

 • Starting Bid

  550 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 369 » Efemera

AHMED İHSAN MATBAASI TANITIM KİTAPÇIĞI, 1912 Tarihli, Osmanlıca Fransızca, bol resimli 20 sayfa

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 370 » Efemera

370. L’ECHO DE L’ORIENT FOURNAL DE SMYRNE
31 Ağustos 1844 - 21 Aralık 1844
Sayı 315 - 331
17 SAYI
İZMİR’DE 1800 Başlarında çıkan nadir bir dergi…

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 371 » Efemera

LE JOURNAL COMMERCIAL 3 Şubat 1914 Tarihli Gazete,
İzmir Baskısı Nadir Bir Gazete

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 372 » Efemera

İZMİR BASIMI NADİR BİR İBRANİCE DERGİ
İzmir’de Peştemalciler başında LA BOZ DEL PUEBLO Adlı Gazete.
1914 tarihli

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 373 » Efemera

EL PREGONERO 1914 Tarihli Gazete
İzmir Baskısı Nadir Bir Gazete

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 374 » Efemera

LA REFORME 28 Ocak 1914 Tarihli Gazete
İzmir Baskısı Nadir Bir Gazete

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 375 » Efemera

RUMCA 1914 Tarihli İzmir Baskısı Nadir Bir Gazete

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 376 » Efemera

MEDENİYET, 28 Eylül-25 Kanun-u Sani 1290 (1874), Sahibi : Mehmed Arif, İstanbul,
Sayı; 1-2, 4-16.
Osmanlıca’da ilk fotoğrafın yayınlandığı dergidir. Edebiyat ve maarife dair…

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 377 » Efemera

KADIKÖYÜ, Nebil Ziya, 4 Mayıs
1325 (1909), İstanbul

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 378 » Efemera

ATEŞ, Elifî, 1 Mart 1327
(1911), İstanbul, Sayı; 1

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 379 » Efemera

AGAH BASURCU, Üfürükçü
Maaferzend-i Büzürg, 3 Eylül 1324
(1908), Sayı: 1

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 380 » Efemera

YENİ KALEM, 26 Kanun-u Sani
1324 (1908) Sayı: 1

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 381 » Efemera

TARİK-İ HİDAYET, Sermuharrir ve
Müdür-i Mes’ul: Farukî Ömer. Sahib-i imtiyaz
ve İdare Müdürü: Faik, 11 Mart 1325
(1909), İstanbul, Sayı: 1 Milli kütüphane
kayıtlarında tek sayı görülmektedir.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 382 » Efemera

NEKREGÜ, Sahib-i İmtiyaz: Mithat
Rebii, Müdir-i Mes’ul: Tahir Safvet,
18 Ağustos 1324 (1908), İstanbul,
Sayı; 1

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 383 » Efemera

MİR’AT-I ALEM, Sahib-i İmtiyaz
ve Müdir-i Mes’ul: Mehmed Tevfik,
7 Ağustos 1324 (1908)- 28 Ağustos
1324 (1908), İstanbul, Sayı: 1

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 384 » Efemera

KURSI-I MILEL - LE TRIBUNE
DES PEUPLES, 20 Mayıs 1910,
İstanbul, Sayı 3

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 385 » Efemera

I. DÜNYA SAVAŞI GAZETE LOTU
İstanbul’dan yayınlanmış La Turqie, Le Jeune Turc ve Stamboul gazetelerinin
Elkim 1914 - Mayıs 1915 arası sayıları. 200 adet

 • Starting Bid

  2,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 386 » Efemera

HİLAL, 4 Juin 1915 - 30 Juin 1916, İstanbul, Müdürü; Yusuf Ziya, Sayı: 1-392
I. Dünya Savaşı yıllarında yayına başlayan gazete İstanbul’da Fransızca olarak
basılmış ve ağırlıkla dünya savaşı haberlerine yer vermiştir.

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 387 » Efemera

HANIMLARA MAHSUS GAZETE, 19 Agustos 1311- 6 Subat 1312, Sahibi; İbnü’l
Hakkı Mehmed Tahir, İstanbul, Sayı: 1-100.
En uzun süreli çıkan kadın dergisi Hanımlara Mahsus Gazete’nin ilk 100 nüshası…

 • Starting Bid

  1,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 388 » Efemera

CERİDE-İ MUHAKKİM,
1295 (1879)-1299 (1883), İstanbul, Sayı; 1-203
Adliye Vekaleti tarafından çıkarılan hukuk dergisi…

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 389 » Efemera

İBRET, Namık Kemal, İstanbul, 1 Haziran 1288 (1872) -24
Mart 1289 (1873), N. 1-3, 5-19, 21-32, 36-48, 50-58, 61-132.
Ahmed Mithad Efendi tarafından çıkarılmaya başlanan dergide
özellikle Namık Kemal’in yazıları büyük ilgi görmüştür.
Gazete ancak 132 sayı yayınlanabilmiş Namık Kemal’in yazıları
nedeni ile kapatılmıştır.

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 391 » Efemera

TEMAŞA, 6 Haziran
1334 (1918)-1 Nisan 1335
(1919), Seyyid Tahir,
Sayı; 1-15.
Hayat-ı temaşaya hadim
edebi resimli gazete..

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 392 » Efemera

BEDAVA GAZETE,
24 Mart-9
Nisan 1341,
İstanbul, Sayı: 1-5

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 393 » Efemera

MAHASİN, HANIMLARA
MAHSUS GAZETE, Müdürü:
Mehmed Rauf, İstanbul, Eylül
1324 (1908) -10 Haziran 1325
(1909), Sayı: 1-11
Kadının tüm ihtiyaçlarına
cevap veren dergi; moda,
süs, ev dekorasyonu ve tıbbi
bilgiler…

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 394 » Efemera

SÜS, Mehmed Rauf,
İstanbul, 16 Haziran 1339
(1923)-5 Kanun-u Sani 1340
(1924) Sayı: 1-30.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 395 » Efemera

TAKSİM’DE OPERA, YAZLIK TİYATRO, GAZİNO, ÇOCUK SİNEMASI, TİYATRO MÜZESİ MİMARİ PROJELERİ
MİMAR FAZIL SAFFET AYSU (1912 – 2013)
1936 Tarihli
6 ADET ORİJİNAL MİMARİ ÇİZİM

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 396 » Efemera

GALATASARAY STADYUMU MİMARİ PROJELERİ
MİMAR FAZIL SAFFET AYSU (1912 – 2013)
7 ADET ORİJİNAL MİMARİ ÇİZİM

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 397 » Efemera

KARAGÜMRÜK ÇUKURBOSTAN STADYUMU MİMARİ PROJELERİ
MİMAR FAZIL SAFFET AYSU (1912 – 2013)
1942 Tarihli
3ADET ORİJİNAL MİMARİ ÇİZİM

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 398 » Efemera

TÜRK PHİLİPS İSTANBUL BİNASI
1952 Tarihli, 54 x 71 cm.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 399 » Efemera

Mimarlık Tarihi - ÜNLÜ MİMAR FAZIL
AYSU’NUN YÜKSEK MİMARLIK DİPLOMASI
57 x 40 cm.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 400 » Efemera

FATİH SPOR SALONU İNŞAATI PROJESİ
MİMAR FAZIL SAFFET AYSU (1912 – 2013

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 401 » Efemera

ZEYNEP KAMİL HASTANESİ ÇOCUK PAVYONU İNŞAATI PROJESİ
MİMAR FAZIL SAFFET AYSU (1912 – 2013)

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list